Συντήρηση Γεννήτριας

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Το συνεργείο μας αναλαμβάνει τη συντήρηση - Service των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία τους και ανάλογη με τη διάρκεια ζωής τους.
 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασής σας, οι επισκέψεις στο χώρο σας για την συντήρηση του Ηλεκτροπαράγωγου Ζεύγους (Η/Ζ) μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά διάφορα χρονικά διαστήματα όπως μηνιαία, τριμήνου, εξαμήνου, ή ετήσια.

Από τη στιγμή που αναλαμβάνουμε την μηνιαία ή την τρίμηνη συντήρηση της γεννήτριάς σας, σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή δυσκολία στη λειτουργία, σας εξυπηρετούμε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε μέρα και ώρα.

Εργασίες που πραγματοποιούνται στην συντήρηση : 


Συντήρηση πετρελαιοκινητήρα

 • Αλλαγή λιπαντελαίων.
 • Αλλαγή φίλτρων ελαίου
 • Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου
 • Αλλαγή φίλτρων αέρος
 • Έλεγχος διαρροών λιπαντελαίου και ψυκτικού υγρού
 • Έλεγχος εντάσεως ιμάντων
 • Έλεγχος ηλεκτρονικών και μηχανικών στροφών (ρύθμιση)
 • Έλεγχος καταλληλότητας ψυκτικού υγρού και καθαρισμός ψυγείου.
 • Έλεγχος συστήματος προθέρμανσης νερού
 • Σύσφιξη κολάρων μεταλλικών συνδέσμων και καλωδίων

Ηλεκτρογεννήτρια

 • Έλεγχος διεγέρτριας 
 • Έλεγχος ανορθωτικής διάταξης
 • Έλεγχος και ρύθμιση AVR (σταθερή τάση)

Ηλεκτρικό μέρος πετρελαιοκινητήρα

 • Έλεγχος δυναμό, μίζας
 • Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας καυσίμων
 • Έλεγχος φόρτισης συσσωρευτών

Πίνακας αυτοματισμού και μεταγωγής ισχύος

 • Έλεγχος προστασιών πετρελαιοκινητήρα
 • Έλεγχος αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας.
 • Καθαρισμός των ηλεκτρικών πινάκων και αυτομάτων ισχύος