Συντήρηση Γεννήτριας

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει τη συντήρηση – Service των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία τους και ανάλογη με τη διάρκεια ζωής τους.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασής σας, οι επισκέψεις στο χώρο σας για την συντήρηση του Ηλεκτροπαράγωγου Ζεύγους (Η/Ζ) μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά διάφορα χρονικά διαστήματα όπως μηνιαία, τριμήνου, εξαμήνου, ή ετήσια.

Από τη στιγμή που αναλαμβάνουμε την μηνιαία ή την τρίμηνη συντήρηση της γεννήτριάς σας, σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή δυσκολία στη λειτουργία, σας εξυπηρετούμε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε μέρα και ώρα.

Εργασίες που πραγματοποιούνται στην συντήρηση :

Συντήρηση πετρελαιοκινητήρα

 • Αλλαγή λιπαντελαίων.
 • Αλλαγή φίλτρων ελαίου
 • Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου
 • Αλλαγή φίλτρων αέρος
 • Έλεγχος διαρροών λιπαντελαίου και ψυκτικού υγρού
 • Έλεγχος εντάσεως ιμάντων
 • Έλεγχος ηλεκτρονικών και μηχανικών στροφών (ρύθμιση)
 • Έλεγχος καταλληλότητας ψυκτικού υγρού και καθαρισμός ψυγείου.
 • Έλεγχος συστήματος προθέρμανσης νερού
 • Σύσφιξη κολάρων μεταλλικών συνδέσμων και καλωδίων

Ηλεκτρογεννήτρια

 • Έλεγχος διεγέρτριας 
 • Έλεγχος ανορθωτικής διάταξης
 • Έλεγχος και ρύθμιση AVR (σταθερή τάση)

Ηλεκτρικό μέρος πετρελαιοκινητήρα

 • Έλεγχος δυναμό, μίζας
 • Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας καυσίμων
 • Έλεγχος φόρτισης συσσωρευτών

Πίνακας αυτοματισμού και μεταγωγής ισχύος

 • Έλεγχος προστασιών πετρελαιοκινητήρα
 • Έλεγχος αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας.
 • Καθαρισμός των ηλεκτρικών πινάκων και αυτομάτων ισχύος

Άλλες Υπηρεσίες

Επισκευή Γεννήτριας

Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση biodiesel στο πετρέλαιο κίνησης παρατηρούνται ολο και συχνότερα προβλήματα στις εφεδρικές ηλεκτρογεννήτριες εξ αιτίας της μυκητολάσπης.

Πίνακες αυτοματισμού

Το συνεργείο μας δύναται να κατασκευάσει και να επισκευάσει ηλεκτρικούς πίνακες βιομηχανικού αυτοματισμού διαφόρων τύπων

Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων

Τα πυροσβεστικά-πιεστικά συγκροτήματα αποτελούνται από την κυρίως ηλεκτρική αντλία, την αντλία jockey, και την αντλία diesel.

Είμαστε δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα