ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Συντήρηση γεννητριών

Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Αυτοματισμοί

Εργασίες συντήρησης γεννήτριας

Η συντήρηση - Service των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία τους και ανάλογη με τη διάρκεια ζωής τους. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασής σας, οι επισκέψεις στο χώρο σας για την συντήρηση του Ηλεκτροπαράγωγου Ζεύγους (Η/Ζ) μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά διάφορα χρονικά διαστήματα όπως μηνιαία, τριμήνου, εξαμήνου, ή ετήσια.

Συντήρηση γεννήτριας

Με τον όρο Συντήρηση εννοούμε πάντα την Προληπτική Συντήρηση η οποία αποτελεί ένα σύνολο περιοδικά επαναλαμβανόμενων εργασιών – ελέγχων – ρυθμίσεων που εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των βλαβών και όχι απλώς την επισκευή αυτών.

Η αξία και η πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων και συχνά η κρισιμότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, κατέστησαν αναγκαία μία Προληπτική και με επαγγελματική ευσυνειδησία συντήρηση.

Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων

Τα πυροσβεστικά-πιεστικά συγκροτήματα αποτελούνται από την κυρίως ηλεκτρική αντλία, την αντλία jockey, και την αντλία diesel. Mετά από την τοποθέτηση τους στις εκάστοτε βιομηχανικές εγκαταστάσεις τυγχάνει συνήθως να μη δουλεύουν συχνά και να ξεχνιούνται. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ρυθμισμένα να εκκινούν αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς και μόνο, οπότε όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε ακινησία με  πολλαπλές συνέπειες.

Η εταιρεία και οι υπηρεσίες μας

Ασχολούμαστε από το 1980 με την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων αυτοματισμού που αφορούν κυρίως τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Παράλληλα   στις δραστηριότητες μας συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση - Service  ηλεκτρογεννητριών σε διάφορα σημεία της Ελλάδος και μας εμπιστεύονται διάφοροι οργανισμοί όπως Νοσοκομεία, τράπεζες, εμπορικά καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, φαρμακευτικές εταιρίες κ.α.

Επίσης πέρα απο τη συντήρηση γεννητριών και των  αυτοματισμών τους, ασχολούμαστε με την επισκευή και την συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων όσον αφορά τους ηλεκτρικούς πίνακες τις αντλίες και τουςπετρελαιοκινητήρες.
Ακόμη ένας κλάδος που προσφέρουμε υπηρεσίες είναι η διόρθωση συνημίτονου της ΔΕΗ με πίνακες πυκνωτώνσε διάφορες εγκαταστάσεις που το έχουν ανάγκη.