Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει τη συντήρηση – Service των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία τους και ανάλογη με τη διάρκεια ζωής τους.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασής σας, οι επισκέψεις στο χώρο σας για την συντήρηση του Ηλεκτροπαράγωγου Ζεύγους (Η/Ζ) μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά διάφορα χρονικά διαστήματα όπως μηνιαία, τριμήνου, εξαμήνου, ή ετήσια.

Από τη στιγμή που αναλαμβάνουμε την μηνιαία ή την τρίμηνη συντήρηση της γεννήτριάς σας, σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή δυσκολία στη λειτουργία, σας εξυπηρετούμε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε μέρα και ώρα.

Άλλες Υπηρεσίες

Συντήρηση γεννητριών

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει τη συντήρηση - Service των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία τους και ανάλογη με τη διάρκεια ζωής τους.

Επισκευή Γεννήτριας

Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση biodiesel στο πετρέλαιο κίνησης παρατηρούνται ολο και συχνότερα προβλήματα στις εφεδρικές ηλεκτρογεννήτριες εξ αιτίας της μυκητολάσπης.

Πίνακες αυτοματισμού

Το συνεργείο μας δύναται να κατασκευάσει και να επισκευάσει ηλεκτρικούς πίνακες βιομηχανικού αυτοματισμού διαφόρων τύπων

Είμαστε δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα