Πίνακες αυτοματισμού – Κατασκευές / Επισκευές

Το συνεργείο μας δύναται να κατασκευάσει και να επισκευάσει ηλεκτρικούς πίνακες βιομηχανικού αυτοματισμού διαφόρων τύπων όπως

  • Πίνακας αυτοματισμού διόρθωσης συνημίτονου.
  • Πίνακας αυτοματισμού γεώτρησης αντλητικών και πιεστικών.
  • Πίνακας αυτοματισμού πυροσβεστικών συγκροτημάτων.
  • Πίνακας αυτοματισμού έλεγχου διαφόρων μηχανημάτων.

Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού γεώτρησης

Ο ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού γεώτρησης περιέχει τηλεχειριζόμενους  διακόπτες (ρελε), επιτηρητή στάθμης, επιτηρητή τάσης, θερμικό, επιλογικό διακόπτη αυτόματο-χειροκίνητο, χρονικό, ομαλό εκκινητή, μπουτόν start/stop, ενδεικτικές λυχνίες, όργανα ενδείξεων.

Πίνακες αυτοματισμού γεώτρησης με ομαλό εκκινητή 

Άλλες Υπηρεσίες

Συντήρηση γεννητριών

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει τη συντήρηση - Service των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία τους και ανάλογη με τη διάρκεια ζωής τους.

Επισκευή Γεννήτριας

Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση biodiesel στο πετρέλαιο κίνησης παρατηρούνται ολο και συχνότερα προβλήματα στις εφεδρικές ηλεκτρογεννήτριες εξ αιτίας της μυκητολάσπης.

Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων

Τα πυροσβεστικά-πιεστικά συγκροτήματα αποτελούνται από την κυρίως ηλεκτρική αντλία, την αντλία jockey, και την αντλία diesel.

Είμαστε δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα